VINÇ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR
Bu sözleşme ("Sözleşme"), [Bursa Kiralık Vinç], Zafer Mah Zafer Caddesi no:24/b [Adres] olan bir şirket ( "Müşteri") ile [Şirket Adı], adresi [Adres] olan bir vinç hizmetleri sağlayıcısı ("Sağlayıcı") arasında yapılır.

KONU
Bu Sözleşme, Müşteri için vinç hizmetleri sağlamak amacıyla Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerin koşullarını ve şartlarını tanımlar.

HİZMETLER
Sağlayıcı, bu Sözleşme kapsamında, Müşteri tarafından talep edilen vinç hizmetlerini sunacaktır. Hizmetler, Sağlayıcı tarafından belirlenen tarih ve saatte yerine getirilecektir.

ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI
Müşteri, Sağlayıcı'nın sunduğu vinç hizmetleri için ücreti ödemeyi kabul eder. Ücret, Sağlayıcı tarafından belirlenen fiyat listesi doğrultusunda hesaplanacaktır. Müşteri, vinç hizmetlerinin tam olarak yerine getirilmesi için gerekli olan tüm ücretleri ödemeyi taahhüt eder.

SÜRE
Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen süre boyunca geçerlidir. Bu süre sona erdiğinde, Sözleşme herhangi bir bildirim yapmadan otomatik olarak uzatılabilir.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLER
Müşteri, vinç hizmetlerinin iptal edilmesini veya değiştirilmesini talep etmek istediğinde, Sağlayıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirimde bulunmalıdır. İptallerin veya değişikliklerin faturasız olması gerektiğini unutmayın.

GİZLİLİK
Taraflar, bu Sözleşme kapsamında elde edilen ticari, mali veya diğer bilgileri kesinlikle gizli tutmayı taahhüt ederler.

YASALARIN UYGULANMASI
Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve yasaların izin verdiği ölçüde yorumlanacak ve uygulanacaktır.

ANLAŞMA ŞARTLARI
Bu Sözleşme, taraflar arasında yapılan herhangi bir yazılı veya sözlü anlaşmayı oluşturur ve bu Sözleşme'nin hükümlerinin değiştirilmesi ancak tarafların yazılı onayı ile yapılabilir.

Bu sözleşme, taraflarca kabul edildi ve imzalandı.
MÜŞTERİ:
Adı Soyadı: _________________________

İmza: ______________________________

Tarih: ______________________________

SAĞLAYICI:
Adı Soyadı: _________________________

İmza: ______________________________

Tarih: ______________________________

İletişime Geç
Bursa Web Yazılım